FUG­LEN BLEV VING

Jakob Fuglsang var nær­mest truk­ket i den prik­ke­de bjerg­trø­je, da han ble ’ Jeg næg­ter at gi­ve op,’ lød det eft er­føl­gen­de fra den uhel­di­ge dan­sker, de

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - ULYK­KES­FUGL Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Det var det øje­blik, Jakob Fuglsang hav­de ven­tet på. Han sad for­re­st på Col du Glan­don - gårs­da­gens bjerg uden for ka­te­go­ri - de vær­ste kon­kur­ren­ter til bjerg­trøj­en, Jo­aquim Rod­ri­gu­ez og Ser­ge Pauwels, var i mæl­ke­sy­re- kri­se og ude af stand til at be­sva­re dan­ske­rens for­ce­ring.

Alt fl aske­de sig en­de­lig for dan­ske­ren, der Tou­ren igen­nem har væ­ret ramt af uheld og svig­ten­de ben. Fuglsang kun­ne skim­te den prik­ke­de bjerg­trø­je, der er ble­vet hans nye store Tour- mål, lig­ge og ven­te på ham li­ge op­pe på top­pen af det store Al­peb­jerg.

Jakob Fuglsang blev ramt af en mo­to­cy­kel på vej op ad Col

du Glan­don- stig­nin­gen i går men måt­te blo­digt kæm­pe sig vi­de­re i jag­ten på bjerg­po­int og eta­pe­sejr. Det så el­lers godt ud for dan­ske­ren, der var kom­met med i ud­brud og før­te an op ad det stej­le bjerg, men han lig­ger fort­sat på tred­je­plad­sen i bjerg

kon­kur­ren­cen. Fo­to: Nils Meilvang, Reu­ters

5 po­int 10 po­int ( for­doblet til 20)

I MOR­GEN COL DE LA CROIX DE FER ( UDEN FOR KAT.): AL­PE D’HU­EZ ( UDEN FOR KAT.): I ALT :

135 po­int

10 po­int

25 po­int

25 po­int 25 po­int ( for­doblet til 50) 25 po­int 20 16 14 12 10 8 6 4

2 10 po­int 8 6 4 2 1

KA­TE­GO­RI 2

5 po­int 3 2 1

KA­TE­GO­RI 3

2 po­int 1

KA­TE­GO­RI 4:

1 po­int

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.