Dansk bu­reau­kra­ti spæn­der ben for FCK- de­butant

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LUK­KET KON­TOR Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk

FC Kø­ben­havns fans må ven­te med at glæ­de sig.

De kom­mer ik­ke som for­ven­tet til at ny­de godt af sy­da­me­ri­kan­ske læk­ke­ri­er fra klub­bens ny­e­ste an­gri­ber, Fe- de­r­i­co San­tan­der, når FC København i we­e­ken­den dra­ger til su­per­liga­kamp i Es­b­jerg på Dan­marks ve­st­kyst.

Og FCK kan sen­de en lag­ka­ge med en stort tak til det dan­ske skræk­bu­reau­kra­ti.

Fe­de­ri­co San­tan­ders fly fra Pa­ragu­ay lan­de­de først i København sent i går ef­ter­mid­dag. Her var kon­to­rer­ne i Dan­mark, hvor an­gri­be­ren skul­le hen­te og un­der­skri­ve sin op­hold­stil­la­del­se, ba­re luk­ket.

Kan godt spa­re taxi­pen­ge

Den 24- åri­ge pa­ragu­ay­a­ner kan og­så spa­re taxi­pen­ge­ne til kon­to­ret i dag, da der bli­ver holdt tid­lig we­e­kend.

Der­med må FCKs fans og træ­ne­re ven­te med at se de­res nye stjerne fra Club Gu­a­raní i Pa­ragu­ay i ak­tion til næ­ste uge, hvor FC København først mø­der FK Bau­mit Jablo­nec fra Tjek­ki­et på ude­ba­ne i kva­li­fi­ka­tio­nen til Eu­ro­pa League, in­den klub­ben næ­ste søn­dag at­ter skal til en tur til det syd­jy­ske for at mø­de Sønderjyske i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.