Las­se Vi­be skift er til en­gel­ske Brentford

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vi­be skif­ter fra svensk til en­gelsk fod­bold. NYT KAR­RI­E­RESKRIDT Ras­mus Dam Ni­el­sen ra­ni@ sporten. dk Fo­to: Reu­ters

Den dan­ske lands­hold­spil­ler Las­se Vi­be fort­sæt­ter kar­ri­e­ren i en­gel­ske Brentford.

Det op­ly­ser hans sven­ske klub IFK Göte­borg i en pres­se­med­del­el­se.

» Det er klart, jeg skift er, men med et vist ve­mod. Jeg har haft en fan­ta­stisk pe­ri­o­de i Göte­borg bå­de på og uden for ba­nen. Sam­ti­dig er det skønt at kun­ne ta­ge næ­ste skridt, « si­ger Las­se Vi­be.

An­gri­be­ren blev i sid­ste sæ­son top­sco­rer i Alls­venskan med 23 kas­ser. I alt nå- ede han at la­ve 50 mål i 88 første­holdskam­pe for IFK Göte­borg.

Nu skal han få net­tet til at blaf­re hos Brentford, som spil­ler i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke og i øv­rigt er ejet af Mat­t­hew Ben­ham, der li­ge­le­des ejer FC Midtjylland.

Brentford har des­u­den og­så midtjy­der­nes be­sty­rel­ses­for­mand Ras­mus An­ker­sen som sport­s­di­rek­tør, og i klub­bens spil­ler­trup er der end­nu me­re dansk islæt at fi nde.

Las­se Vi­be bli­ver så­le­des hold­kam­me­rat med lands­man­den An­dreas Bjel­land, der den­ne som­mer og­så er skift et til eng­læn­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.