NFL- spil­ler vin­der sølv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AT­LE­TIK:

NFL- spil­le­ren Marqui­se Goodwin vandt sølv i læng­despring ved de pa­na­me­ri­kan­ske mester­ska­ber. Goodwin sprang 8,17 me­ter, men det var ik­ke nok til at over­gå vin­de­ren Jeff ery Hen­der­son, der kom ud på 8,54 me­ter. Fle­re spil­le­re i NFL – må­ske især wi­de re­cei­vers og de­res di­rek­te mod­stan­de­re på ba­nen, cor­ner­ba­cks og sa­fe­ties – be­skri­ves som fa­bel­ag­ti­ge at­le­ter, og Marqui­se Goodwin er et glim­ren­de ek­sem­pel på, at han kan me­get an­det end lø­be kom­pli­ce­re­de ru­ter på den ame­ri­kan­ske fod­bold­ba­ne og gri­be bol­de. Den 24- åri­ge Buff alo Bills- spil­ler har tid­li­ge­re del­ta­get ved VM i læng­despring i 2011 og ved OL i 2012, og han har lø­bet 100 me­ter på 10,24 se­kun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.