FCM præ­sen­te­rer Pio­ne Si­sto- klon

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOD­BOLD:

De dan­ske me­stre fra FC Midtjylland har købt Awer Ma­bil fra Adelai­de Uni­ted i Au­stra­li­en. Den 19- åri­ge off en­siv­spil­ler har få­et en fe­mårig kon­trakt. » Awer Ma­bil er en spæn­den­de spil­ler, der kan no­get sær­ligt, « si­ger FCMs sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in. Det er en spil­ler med rød­der i Syds­u­dan, hvor og­så Pio­ne Si­stos for­æl­dre stam­mer fra. Og han lig­ner da og­så en di­rek­te afl øser for Si­sto, hvis FCM- ko­me­ten som for­ven­tet bli­ver solgt i det­te trans­fer­vin­due. » FC Midtjylland er en god klub med store am­bi­tio­ner, så det var ik­ke en svær be­slut­ning for mig at væl­ge klub­ben, « si­ger Awer Ma­bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.