2. di­vi­sion skift er navn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOD­BOLD:

Den tred­je­bed­ste ræk­ke i Dan­mark hed­der ik­ke læn­ge­re 2. di­vi­sion. Di­vi­sions­for­e­nin­gen har solgt nav­nesponsora­tet til Ka­nalSport, hvor­for de tre bed­ste ræk­ker i Dan­mark nu hed­der Alka Su­per­liga­en, Bet25 Liga­en og Ka­nalSport Di­vi­sio­nen. Det skri­ver Di­vi­sions­for­e­nin­gen i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.