DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK SU­PER­LIGA­EN, KLOK­KEN 20: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

FC Midtjylland har godt nok lagt re­sul­tat­mæs­sigt fl ot fra land, men spil­le­mæs­sigt er mang langt fra guld­tak­ter­ne, og man har skabt for­bav­sen­de få chan­cer i åbent spil i de tre før­ste kam­pe, hvor de to af dem end­da har væ­ret imod et hold fra Gi­bral­tar - og fak­tisk blot sco­ret to gan­ge i de tre kam­pe i åbent spil, men alt­så mod­sat hel­ler ik­ke luk­ket mål ind. Sønderjyske vi­ste gan­ske god or­ga­ni­sa­tion imod FCN, men fi k mod­sat to mål foræ­ret på nai­ve FCN- fejl, hvil­ket ik­ke bør ske mod så ru­ti­ne­ret hold som FCM. Alt an­det li­ge er det svært at se tre mål kom­me.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.