LANGSKUDDET

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IR­LAND FIRST DI­VI­SION, KLOK­KEN 20: 45 WE­X­FORD VIN­DER KAM­PEN

We­x­ford har i den grad fun­det for­men. De se­ne­ste fem kam­pe i træk er al­le vun­det, og man har sco­ret ik­ke fær­re end 15 gan­ge i de fem kam­pe. Hol­det er i ab­so­lut stær­ke­ste op­stil­ling, og skal der­for væ­re et godt bud på en vin­der i aft en. Athlone er nem­lig mod­sat i kri­se eft er fi re ne­der­lag i de se­ne­ste fem kam­pe - den en­li­ge sejr kom over bund­prop­pen Wa­ter­ford - og de må und­væ­re Ja­mes O’Don­nell på grund af ka­ran­tæ­ne, mens vig­ti­ge Marco Chin­dea er uden­for med en ska­de. Et spil på ude­sej­ren hér er der­for da­gens bed­ste langskud.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.