Snør lø­be­sko­e­ne

BT - - SUNDHED -

Ny­e­re dansk forsk­ning pe­ger på, at fy­sisk ak­ti­vi­tet mind­sker ri­si­ko­en for at ud­vik­le øjen­syg­dom­men AMD. Mo­tion har bl. a. vist sig at kun­ne gav­ne blo­dom­lø­bet og al­le krop­pens or­ga­ner, her­un­der øj­ne­ne, der får til­ført me­re frisk ilt. Ha­ve­ar­bej­de og gå­tu­re tæl­ler og­så med i regn­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.