Spis grønt

BT - - SUNDHED -

Ved at spi­se al­si­digt og me­get grønt og ved ik­ke at bli­ve over­væg­tig kan du mind­ske ri­si­ko­en for AMD og grå stær. Grøn­ne bl­ad­grønt­sa­ger har bl. a. vist sig at væ­re sær­lig gavn­li­ge, det gæl­der f. eks. grøn­kål, sa­voy­kål og spi­nat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.