Dal­gaard fa­vo­rit som top­sco­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er blot spil­let én spil­ler­un­de af Su­per­liga­en, og hver­ken FC København el­ler Randers har end­nu væ­ret i ak­tion.

Der er så­le­des end­nu me­get langt til næ­ste års ud­de­ling af Su­per­liga­ens top­sco­rer­pris, men ik­ke de­sto min­dre teg­ner der sig al­le­re­de nu et ret klart bil­le­de af, hvem der er fa­vo­rit til at mod­ta­ge den eft er­trag­te­de hæ­der.

I hvert fald skul­le Tho­mas Dal­gaard kun bru­ge én kamp i Sønderjyske- trøj­en, før han over­tog fa­vo­rit­vær­dig­he­den til den ti­tel – han er nu ne­de i odds 7,00.

» Tho­mas Dal­gaard er vo­res fa­vo­rit eft er hans fan­tomstart med to mål i pre­mi­e­ren i Farum. Han er en no­to­risk målsco­rer, og selv­om Vi­borg ryk­ke­de ned i sæ­so­nen 2013/ 14, end­te Dal­gaard al­li­ge­vel som su­per­liga- top­sco­rer, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.