DA­GENS LE­DER

BT - - DEBAT -

For 20 år si­den ske­te en fa­tal fejl på en dansk fer­ti­li­tets­kli­nik. Da en iransk kvin­de søg­te hjælp til at bli­ve gravid, blev det be­frug­te­de æg for­byt­tet, og en et­nisk dansk kvin­de fød­te ni må­ne­der se­ne­re en mørklø­det ba­by. Der­med blev et æg­te­par fra Randers for­æl­dre til en lil­le dreng, som de ik­ke er be­slæg­tet med. Selv om Marcus Vester­gaard Pe­der­sen, der i dag er 19 år, er et øn­ske­barn, fø­ler han sig fan­get i in­gen­mandsland og kæm­per nu for at fi nde sin bi­o­lo­gi­ske mor. MARCUS ER UFRI­VIL­LIGT ble­vet cen­trum i en gribende skæb­ne­hi­sto­rie med tal­ri­ge ube­sva­re­de spørgs­mål. Hvor kom­mer Marcus fra? Hvem kan no­gen­sin­de gi­ve ham svar på, hvil­ket stof

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.