’ Pas på med at kryd­se store sø­er’

BT - - NYHEDER - Sop­hie Katrine Dür­r­feld sodr@ bt. dk

GO­DE RÅD

Den tragi­ske ulyk­ke i Ro­gen i Sve­ri­ge, hvor tre dan­ske­re blev fun­det dø­de ved si­den af en kæntret ka­no, kom­mer desvær­re ik­ke bag på ka­no- og ka­ja­k­eks­pert An­ders Krin­tel.

Han har ro­et i me­re end 30 år og ad­skil­li­ge gan­ge sej­let på sven­ske og nor­ske sø­er, som er store og dybe som sø­en Ro­gen.

» Man­ge un­der­vur­de­rer en ka­no. Det ser så le­gen­de let ud, men der skal alt­så ik­ke me­get til, at den væl­ter, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» No­get af det al­ler­vig­tig­ste er at bli­ve tæt ved land. Her er det ik­ke så dybt, og bøl­ger­ne bli­ver ik­ke så kraft ige, der­for er det me­get me­re sik­kert. Selv­om man skal kryd­se sø­en, gør man klogt i at sej­le he­le vej­en langs bred­den til den mod­sat­te si­de af sø­en i ste­det for at ta­ge tu­ren tværs over. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.