Kon­takt til BT

BT - - NYHEDER -

Sop­hie Dür­r­feld

sodr@ bt. dk BT hø­rer al­tid ger­ne fra læ­ser­ne - vi be­stræ­ber os på at und­gå fejl, men skul­le det ske, er vi gla­de for at bli­ve gjort op­mærk­som på det. Hen­ven­del­se: fejl­og­fak­ta@ bt. dk In­gen ved end­nu, hvor læn­ge Vi ret­ter fejl på si­de 2 i avi­de nå­e­de at lig­ge i det iskol­de sen og på bt. dk/ ret­ter. Her vand, der kun var lidt me­re brin­ger vi og­så Ber­ling­s­ke end ti gra­der, før de tors­dag Me­di­as eti­ske reg­ler og aft en blev fun­det liv­lø­se i vanBTs ken­del­ser fra Pres­se­det med de­res red­nings­ve­ste næv­net. på.

g net­op det kol­de vand på

OVan­det var koldt, da to dan­ske mænd og den enes seks- åri­ge søn kæn­tre­de i en ka­no un­der de­res fe­rie i Sve­ri­ge, hvor de var på fi - ske­tur på sø­en Ro­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.