Gæ­ste­ar­bej­de­re ta­ger tilbage til rød­der­ne

BT - - DEBAT -

An­ne Hjer­nø og An­ders Ag­ger rej­ser til Tyr­ki­et med en fa­mi­lie fra Aar­hus, der har tyr­ki­ske rød­der og kom til Dan­mark som gæ­ste­ar­bej­de­re i 70er­ne. De skal se, hvor­dan Tyr­ki­et an­no 2015 ser ud. Fra moskéens mi­na­ret, den lo­ka­le tv- sta­tion, mar­ke­der­ne og en fi sker­båd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.