Smar­te smug­le­re

BT - - DEBAT -

Lad os nu kom­me vi­de­re frem for at bli­ve ved med at ro­de rundt i, om op­holds­vil­kå­re­ne har be­tyd­ning for an­tal­let af fl ygt­nin­ge, som kom­mer til Dan­mark. Det har de, og hel­dig­vis står re­ge­rin­gen fast på prin­cip­pet om, at der skal stram­mes op, og så må de ra­di­ka­le hy­le og skri­ge li­ge så me­get, som de vil (...)

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.