Tysk mon­ster

BT - - DEBAT -

Det er klogt at lyt­te til po­lak­ken Tusk, når det gæl­der EUs for­tid, nu­tid og frem­tid. I sid­ste uge be­skrev Tusk de an­ti- ty­ske strøm­nin­ger som del af en op­rørs­stem­ning, en re­vo­lu­tio­nær im­puls, der i vir­ke­lig­he­den ret­ter sig bag­ud. Og han ad­va­rer os mod at tro, at der fi ndes no­get al­ter­na­tiv til EU. Det ke­de­li­ge, tek­no­kra­ti­ske EU, hvor in­gen bli­ver rig­tigt gla­de, hver­ken græker­ne el­ler ty­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.