Vi lyt­ter mest til fa­mi­li­en og ven­ner­ne

BT - - NYHEDER -

Der er mas­ser af rejsetip at få i avi­ser, ma­ga­si­ner, i blogs, gu­i­debø­ger og på bru­ger- sty­re­de si­tes på net­tet. Men når vi for al­vor skal væl­ge, hvor ferien skal gå hen, så ret­ter vi os mest eft er de per­son­li­ge an­be­fa­lin­ger, vi får fra fa­mi­lie og ven­ner. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, Analyse Dan­mark har la­vet for den østrig­ske fe­ri­e­desti­na­tion Salz­bur­ger­Land.

ste­get med eft er ter­r­or­an­gre­bet i København. Vær­st ser det ud hos Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti, hvor an­tal­let af sy­ge­mel­din­ger er ste­get med 41 pro­cent. Og hos po­li­ti­et i Nord­jyl­land, på Kø­ben­havns Ve­s­tegn og på Fyn er sy­ge­fra­væ­ret vok­set med me­re end 30 pro­cent i for­hold til 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.