Fle­re del­fi ner i dan­ske far­van­de

BT - - NYHEDER -

For­le­den var det Aar­hus Bugt, der fi k be­søg af to le­ge­sy­ge del­fi ner. Nu er to del­fi ner - må­ske de sam­me - ble­vet set af sej­le­re ved ud­mun­din­gen af Oden­se Fjord. Det er ik­ke før­ste gang, de in­dre dan­ske far­van­de har be­søg af de grå­li­ge del­fi ner med det ka­rak­te­ri­sti­ske næb, der går un­der nav­net øresvin, men der er ta­le om sjæld­ne gæ­ster. Se­ne­st blev der ob­ser­ve­ret øresvin ved en dansk kyst i 2002, og in­den da var se­ne­ste be­søg i 1988.

» Øresvin kom­mer fra var­me­re og syd­li­ge­re far­van­de, men de fi ndes og­så så langt nord­på som Skot­land i fa­ste be­stan­de. Her­fra har de spredt sig langs den skot­ske nord­s­økyst og le­ver nu og­så langs den en­gel­ske nord­sø- kyst. Så det er en art, der ik­ke er så langt væk, og som og­så tid­li­ge­re har væ­ret på be­søg i Dan­mark, « si­ger bi­o­log Carl Kin­ze, der er re­dak­tør på hjem­mesi­den hva­ler. dk.

Del­fi ner­nes sø­gen mod nord­li­ge­re far­van­de hæn­ger iføl­ge bi­o­lo­gen sam­men med det var­me­re kli­ma. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.