Van­vids­bi­list får bø­de på 11.500 kr.

BT - - NYHEDER -

Bi­li­sten kør­te nem­lig he­le 182 ki­lo­me­ter i ti­men på en stræk­ning, hvor man kun må kø­re 70, skri­ver jv. dk. Nor­malt tak­se­res det til en bø­de på 8.000 kro­ner, men far­ten blev ka­te­go­ri­se­ret som højha­stig­hed, så der­for ry­ger der 3.000 kro­ner oveni de 8.000. Og når man be­ta­ler bø­der for at kø­re så me­get for stærkt, skal man og­så be­ta­le 500 kro­ner til Off er­fon­den. Den to­ta­le pris bli­ver alt­så 11.500 kro­ner, skri­ver jv. dk. Der­til kom­mer en ube­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.