PRISGALSKAB

Så me­get er pri­ser­ne ste­get

BT - - SUNDHED -

LØR­DAG 25. JULI 2015 Pri­ser­ne er fra to pris­pe­ri­o­der ( 14 da­ge), uge 26+ 27 samt uge 28+ 29. Pri­ser­ne er ba­se­ret på Sund­heds­sty rel­sens tal over pris­æn­drin­ger, som de ud­gi­ver hver 14. dag. Pri­ser­ne bli­ver til­lagt et re­cept­ge­byr på 10 kro­ner ved salg. BT har sendt al­le ek­semp­ler til de en­kel­te me­di­ci­nal­fi rma­er, men pga. fe­rie er det ik­ke lyk­ke­des at få svar fra al­le. Navn: Tiza­ni­din Hvad: Mu­skel­s­pas­mer Pro­du­cent: Ori­farm Ge­ne­ri­cs Pak­ning: 100 stk. Gl. pris: 56 kr. Ny pris: 249 kr. Stig­ning: 345 pct. Navn: Pan­cil­lin Hvad: Pe­ni­cil­lin til børn Pro­du­cent: San­doz Pak­ning: 30 stk. Gl. pris: 30,9 kr. Ny pris: 134,45 kr. Stig­ning: 335 pct. Navn: Mon­te­lukast Hvad: Ast­ma Pro­du­cent: Te­va Den­mark Pak­ning: 100 stk. Gl. pris: 29,2 kr. Ny pris: 92,2 kr. Stig­ning: 216 pct. Navn: Ce­lecoxib Sta­da Hvad: Gigt og an­dre smer­ter Pro­du­cent: Phar­maCoDa­ne Pak­ning: 100 stk. Gl. pris: 94,95 kr. Ny pris: 385,15 kr. Stig­ning: 306 pct. Navn: To­pira­to­re ( 50 mg) Hvad: Epi­lepsi Pro­du­cent: Phar­maCoDan Pak­ning: 60 stk. Gl. pris: 67,70 kr. Ny pris: 135,8 kr. Stig­ning: 100,6 pct. Navn: Mon­te­lukast Hvad: Ast­ma Pro­du­cent: San­doz Pak­ning: 30 stk. Gl. pris: 182,15 kr. Ny pris: 413,75 kr. Stig­ning: 127 pct.

Lars Wal­mar, apo­te­ker

KROP

LUFT­VE­JE

Pris­stig­nin­ger over 100 pct.

Tekst: Ni­els Pe­der­sen og Ka­ri­na Svens­gaard Gra­fi k: Jep­pe Funder og Jo­hn­ny Öberg

Lars Wal­mar er apo­te­ker og dri­ver til dag­lig Hads­und og Ma­ri­a­ger Apo­te­ker. Han kan i dag do­ku­men­te­re mas­si­ve pris­stig­nin­ger på læ­ge­mid­ler.

Pri­vat­fo­to

i g. ok art s ril jun t. c. b. ts m

. s ril jun i p. v. jan art aj jul i m ap au de fe se no . . . . ar . . . .

3. 26 21 15 . 10 4. 29 24 19 14 9. m

. 5. m ap . 2. 27 22 31

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.