’’

BT - - SPORT - Ver­ner Møl­ler, pro­fes­sor i idræt og kro­p­skul­tur

Hvad ryt­ter­ne hav­de i fla­sker­ne, var man helt li­geg­lad med. Det måt­te man selv om. Hvis man hav­de et mira­kel­mid­del, så var det ba­re en del af det he­le

Al­le­re­de på før­ste eta­pe af lø­bet i 1904 fik løbs­le­del­sen et vink om de kom­men­de pro­ble­mer. Da Ga­rin sam­men med en an­den fransk­mand, Luci­en Po­t­hier, hav­de lagt sig ale­ne i front, blev de ef­ter solnedgang pas­set op af en bil med en flok mænd, der over fle­re ki­lo­me­ter for­søg­te at pres­se dem i grøf­ten. Det lyk­ke­des dog de to del­ta­ge­re at hol­de sig på cyk­ler­ne og fort­sæt­te de 55 ki­lo­me­ter til Ly­on, hvor eta­pen blev af­slut­tet.

Men al­le­re­de på an­den eta­pe var den gal igen. Kort ef­ter start – klok­ken halv fi­re om de­res lo­ka­le helt Ferdinand Pay­an var ble­vet smidt ud af lø­bet for at ha­ve lig­get i læ bag en bil. Men fre­den va­re­de kort, for knap var ryt­ter­ne kom­met for­bi de vre­de til­sku­e­re, før de drø­ne­de over et bæl­te af par­tisan­søm og glas­skår.

Væl­te­de træ­er og søm

Løbs­le­del­sen for­søg­te at dæm­me op for uro­lig­he­der­ne ved at æn­dre ru­ten og start­ti­der­ne, men li­ge lidt hjalp det. Det lyk­ke­des hoo­ligan­se­ne at væl­te træ­er ud på vej­en samt strø søm på ru­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.