Ita­li­ensk po­li­ti væl­ger span­ske Se­at

BT - - BILER -

Ita­li­ensk bi­lin­du­stri har haft si­ne ud­for­drin­ger de se­ne­ste år. Fi­at er skrum­pet ind på mo­del­fron­ten, Al­fa Ro­meo er i gang med et am­bi­tiøst genop­liv­nings­for­søg, mens hæ­der­kro­ne­de Lan­cia svæ­ver mel­lem liv og død. Og nu får ita­li­e­ner­ne end­nu et ny­re­stød, for bå­de Ca­ra­bi­ni­e­ri og Po­lizia di Sta­to har nu ind­gå­et en aft ale med span­ske Se­at om le­ve­ring af nye tje­ne­ste- vog­ne over de kom­men­de år. Al­le bi­ler­ne vil væ­re Se­at Leon 2,0 TDI med 150 hk, som ita­li­e­ner­ne selv mo­di­fi ce­re med ek­stra ar­me­ring og punk­ter­fri dæk med me­re. Spa­ni­er­ne vandt kon­trak­ten eft er, at det ita­li­en­ske po­li­ti hav­de te­stet bi­ler­ne over 30.000 km. De før­ste 206 bi­ler er le­ve­ret, og i alt er der be­stilt 925 bi­ler - med op­tion på op til 4.000 bi­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.