VW- fa­mi­li­en sty­rer mod 10 mio.

BT - - BILER -

Volkswa­gen- grup­pen solg­te i før­ste hal­vår 5,04 mio. bi­ler glo­balt, med Volkswa­gen som mest sæl­gen­de, og Eu­ro­pa som stør­ste mar­ked. Her en li­ste over de fem stør­ste fa­mi­lie­med­lem­mers salgstal: 2.950.000 , 902.400, 544.300, 216.500 og

114.000 bi­ler Mens Volkswa­gen gik 3,9 pct. tilbage er sal­get hos de an­dre mær­ker ste­get - især hos Pors­che der er gå­et fra 88.000 til 114.000 bi­ler. Eu­ro­pa aft og lidt over to mio. bi­ler, Ki­na lidt un­der mens Nor­da­me­ri­ka aft og ca. 450.000 bi­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.