Ny Pors­che 911

BT - - BILER -

Pors­che vi­ser nu den fa­ce­lift ede Pors­che 911, som mær­ket of­fi ci­elt præ­sen­te­rer før­ste gang på bil­ud­stil­lin­gen i Frank­furt til sep­tem­ber. Visu­elt lig­ner den sig selv, og stør­ste nyhed skal fi ndes un­der mo­tor­hjel­men. Car­re­ra og Car­re­ra S får nu en 3,0 li­ters 6- cy­lin­dret boxe­tur­bo­mo­tor i ste­det for de gam­le 3,4 og 3,8 li­ters su­ge­mo­to­rer. En kæm­pe over­ra­skel­se, der gi­ver fl ere he­ste og km/ l.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.