110 km i hel­ve­de

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 | DANMARKS TOUR- AVIS - DA­GENS PRØ­VEL­SER

Da­gens eta­pe er den kor­te­ste i årets Tour fra­set en­kelt­star­ter­ne.

Søl­le 110 km – men med to ben­hår­de stig­nin­ger. Og der vil med sik­ker­hed bli­ve kørt van­vit­tigt hur­tigt fra be­gyn­del­sen.

Op­rin­de­lig gik ru­te­fø­rin­gen over Col du Télé­grap­he og Col du Ga­li­bi­er, men et stenskred i for­å­ret tvang ar­ran­gø­rer­ne til at byt­te ud, så det nu er Col de la Croix de Fer og Al­pe d’Hu­ez, der er på pro­gram­met.

Det går nedad de før­ste 25 km, in­den den lange stig­ning op mod før­ste bjerg­top ven­ter.

COL DE LA CROIX DE FER:

for ka­te­go­ri

AL­PE D’HU­EZ:

go­ri

29 km, 5,2 pro­cent, uden

13,8 km, 8,1 pro­cent, uden for ka­te-

DEN FRÆK­KE AN­GREBS­PLAN:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.