’’

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 | DANMARKS TOUR- AVIS - Frans Maas­sen, sport­s­di­rek­tør, Lot­toNL- Jum­bo

Det er en vir­ke­lig hård eta­pe, der ven­ter. Den er kort, men ek­strem. Den ind­by­der til an­greb og det skal ud­nyt­tes

» Jeg for­ven­ter, at Qu­in­ta­na vil for­sø­ge, og det skal ske med det sam­me. Vi er in­de i den al­ler­sid­ste fa­se af Tour de Fran­ce, så folk er me­re skrø­be­li­ge, og Al­pe d’Hu­ez har før ko­stet folk dyrt, « si­ger Maas­sen.

» Der er før sket un­der­li­ge ting i cy­kel­spor­ten. Husk på for­ri­ge år hvor Chris Froo­me var i kri­se, « si­ger Maa­sen.

Net­op hæn­del­sen fra Al­pe d’Hu-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.