Uhel­di­ge søn­derjy­der tab­te til midtjy­ske me­stre

BT - - ALKA SUPERLIGA -

SØNDERJYSKE DO­MI­NE­RE­DE

hjem­me mod FC Midtjylland. Men midtjy­der­ne vi­ste klas­sen og score­de på to til­fæl­di­ge chan­cer til re­sul­ta­tet 2- 1.

Sid­ste sæ­sons num­mer 10 lyk­ke­des med at pres­se de re­ge­ren­de me­stre­ne i bund, og det kun­ne mær­kes, at bå­de Jakob Poul­sen og to­måls­skyt­ten fra sid­ste uge Pio­ne Si­sto star­te­de på bæn­ken. Men FC Midtjyl­lands un­ge stjerne Mik­kel Du­e­lund be­vi­ste, at der ik­ke var brug for Si­sto. Stik imod spil og chan­cer kom FC Midtjylland for­an med 1- 0.

Sønderjyske blev dog ik­ke ry­stet af midtjy­der­nes over­ra­sken­de scor­ing. Kort eft er pau­sen fi k de ud­lig­net, da Jo­han Absa­lon­sen fra en spids vin­kel hel­fl ug­te­de bol­den fl ot i mål. Eft er en mis­for­stå­el­se mel­lem Pi­er­re Kan­strup og Ma­rin Sken­der se­ne­re i halv­le­gen kun­ne Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen kun­ne bol­den i net­tet og af­gø­re det jy­ske op­gør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.