ØNSKELODTRÆKNINGEN:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

WALES ( 1.- se­e­det)

Ga­reth Ba­le er hol­dets helt store stjerne, men li­ge­som Ry­an Gig­gs ik­ke gjor­de det ale­ne, da han sty re­de hol­det, sker det hel­ler ik­ke med Ba­le. Og­så Arsenals må­l­far­li­ge midt­ba­ne­mand Aa­ron Ram­sey er en pro­fi l på hol­det, men in­gen tvivl om, at Wales er det sva­ge­ste hold i øver­ste se­ed­ning­s­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.