Vej­en til VM:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er syv grup­per

med seks hold i hver og to grup­per med fem hold i hver.

kva­li­fi ce­rer sig di­rek­te til VM- slut­run­den.

med bed­ste resultater mod num­mer et, tre, fi re og fem i de­res grup­per skal spil­le playoff - kam­pe om kva­li­fi ka­tion til VM- slut­run­den.

De ni grup­pe­vin­de­re

De ot­te to­e­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.