Spa­ni­en: Na­dal er med mod DK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ra­fa­el Na­dal kom­mer til Dan­mark i sep­tem­ber. STJERNEBESØG Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk Fo­to: EPA

For­man­den for det span­ske ten­nis­for­bund, Fer­nan­do Fer­nán­dezLadre­da, for­sik­rer, at Ra­fa­el Na­dal er med på hol­det, når Spa­ni­en mø­der Dan­mark i Da­vis Cup 18.- 20. sep­tem­ber.

Hvis ik­ke nav­ne som David Fer­rer, Fe­li­ci­a­no Lopez og Tom­my Ro­bredo er fryg­tind­g­y­den­de nok, så til­sæt end­nu me­re stjer­ne­støv i form af Ra­fa­el Na­dal.

Med al ære og respekt klin­ger de dan­ske nav­ne på her­re­si­den ik­ke li­ge så me­get. Men spa­ni­er­ne ta­ger in­tet for gi­vet før mø­det med de dan­ske un­der­dogs.

» Jeg er sik­ker på, at Na­dal ta­ger til Dan­mark, og at de spil­le­re, der kan spil­le, og­så spil­ler. Vi sælger ik­ke skin­det, før bjør­nen er skudt, « si­ger Fer­nan­do Fer­nán­dez- Ladre­da til den madri­len­ske avis AS.

Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen er pla­ce­ret som num­mer 263 på ver­dens­rang­li­sten - til sam­men­lig­ning er Ra­fa­el Na­dal num­mer 10. Der­med bli­ver det i den grad op ad bak­ke for dan­sker­ne.

Mens vin­der­ne af kam­pen er sik­ret over­le­vel­se i Eu­ro­pa/ Afri­ka Grup­pe I, skal taberen ud i en nedryk­nings­kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.