Hus­hovd star­ter cy­kel­hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CYKLING:

Den tid­li­ge­re nor­ske cy­kel­ryt­ter Thor Hus­hovd har pla­ner om at star­te sit eget cy­kel­hold. Det skri­ver TV2 Nor­ge.

» Jeg har pla­ner om at star­te et norsk cy­kel­hold. Det skal væ­re et hold på øver­ste ni­veau, alt­så et Wor­ld Tour- hold ( det hø­je­ste ni­veau i cy­kel­spor­ten, red.) fra 2017. «

I eft er­å­ret 2014 kri­ti­se­re­de Thor Hus­hovd Bjar­ne Ri­is. I for­bin­del­se med ud­gi­vel­sen af sin bog ’ Thor’ sag­de Hus­hovd, at han fryg­ter, at Bjar­ne Ri­is skju­ler vi­den om do­ping i cy­kel­spor­ten. Hus­hovd op­for­dre­de og­så den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on UCI til at tæn­ke sig om, når den de­ler li­cen­ser ud med hen­blik på ak­tø­rer­nes do­ping­for­tid. Og nu har han alt­så selv tænkt sig at sam­le hand­sken op ved igen at gå ak­tivt ind i cy­kel­spor­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.