DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SVE­RI­GE SUPERETTAN, KLOK­KEN 01: 30 JÖNKÖPING SÖDRA VIN­DER KAM­PEN

Der er mas­ser af spe­ku­la­tio­ner om hvil­ke af de store spil­le­re, som skift er klub i det­te trans­fer­vin­due.

En af de me­re op­lag­te spil­le­re til at skift e klub er den bos­ni­ske an­gri­ber Edin Dze­ko, som er rø­get ud i kul­den i Man­che­ster Ci­ty . Han fi k godt nok de sid­ste 13 mi­nut­ter af træ­nings­kam­pen mod Re­al Madrid i går, men det æn­drer ik­ke på, at book­ma­ke­ren Bets­a­fe tror på et som­mer­skift e for den bos­ni­ske an­gri­ber.

I hvert fald gi­ver de blot 1,50 på, at hans kom­men­de klub bli­ver Ro­ma, mens der er 2,50 på, at han bli­ver i Man­che­ster Ci­ty .

» Edin Dze­ko har brug for en klub, hvor han får fast spil­le­tid, og Ro­ma vir­ker som et godt match for ham. Oveni vir­ker det til, at ita­li­e­ner­ne er vil­li­ge til at be­ta­le, hvad han ko­ster, så der­for pe­ger pi­len for Dze­ko i ret­ning af Ita­li­en, « si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.