2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ra­pid Wi­en vil i den­ne sæ­son gø­re op med Salz­burgs mo­nopol på mester­ska­bet. I sid­ste sæ­son var man blot seks po­int fra at sny­de Salz­burg, og hol­det ser end­nu stær­ke­re ud i den­ne sæ­son. De star­ter imod et Ried- hold, der ser mar­kant svæk­ke­de ud i for­hold til sid­ste sæ­son. Hol­dets tre mest scoren­de spil­le­re De­nis Tho­mal­la, Tho­mas Frös­chl og Juli­us Per­stal­l­ler er al­le væk, uden man har få­et er­stat­nin­ger af sam­me kva­li­tet, og hol­det har gjort det elen­digt i træ­nings­kam­pe­ne med store ne­der­lag til Mla­da Bo­leslav og Spar­ta Prag.

Od­dset er fun­det hos Sportingbet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.