2,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De un­gar­ske me­stre Vi­deo­ton har et hårdt pro­gram. Ons­dag måt­te man igen­nem for­læn­get spil­le­tid, før wa­li­si­ske TNS var over­vun­det i CL- kva­li­fi ka­tio­nen, og al­le­re­de tirs­dag skal man så mø­de BA­TE Bo­risov, hvor sam­let sejr vil gi­ve mindst grup­pe­spil i EL. Med an­dre ord kom­mer den­ne kamp ube­lej­ligt for Vi­deo­ton, og i for­vej­en er hol­det svæk­ket i for­hold til mester­skabs­sæ­so­nen og har da og­så ind­ledt med et klart ne­der­lag til Fe­ren­cva­ros i su­per cup og Hon­ved i tur­ne­rin­gen. Selv om Ha­la­das er blandt de dår­li­ge­re hold i ræk­ken, skal de ha­ve fi ne chan­cer hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.