SHARM EL- SHEIKH MED ALL IN­CLU­SI­VE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sharm el- Sheikh ram­men om bå­de af­slap­ning og store op­le­vel­ser. Rø­de­ha­vet rum­mer om­kring 250 for­skel­li­ge slags ko­ral­ler, og er hjem­sted for utal­li­ge fi­skear­ter, så der er nok at se på. Til lands kan du ud­for­ske Si­nai­ør­ke­nen på ka­mel­tur i sol­ned­gan­gen, på tem­po­fyldt je­eps­a­fa­ri el­ler med en hæs­blæ­sen­de qu­ad- bi­ke­tur gen­nem sand­dy­ner­ne. Du bor på det me­get flot­te, 3- stjer­ne­de Ho­tel Xpe­ri­en­ce Kiro­seiz med man­ge go­de fa­ci­li­te­ter. Du spa­rer op til 1.500,på den­ne rej­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.