UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Det dan­ske sprog er en guld­gru­be af spæn­den­de ord. Men man­ge bli­ver ik­ke brugt, Og de er der­med i fa­re for at ud­dø. Du kan nu hjæl­pe de tru­e­de ord med at over­le­ve. Det gør du med ap­pen ‘ Tru­e­de ord’, der hver dag gi­ver dig et ord, som er på vej ud af Retskriv­nings­ord­bo­gen. Hvert ord er ef­ter­fulgt af en lil­le for­kla­ring af or­det og dets op­rin­del­se. Du kan og­så se en li­ste over fle­re tru­e­de ord. Me­re er der ik­ke i ap­pen, og det er fak­tisk dens styr­ke. Det er ba­re om at kom­me i gang, din ’ stra­ten­rø­ver’. Plat­form: iOS og An­droid Pris: Ap­pen er gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.