Jeg syn­tes, det

BT - - KORT NYT -

var no­get mær­ke­ligt no­get. Jeg hav­de slet ik­ke skæn­ket en tan­ke, at min seksu­a­li­tet var no­get, jeg of­fi­ci­elt skul­le de­le ud af For­mand for De Kon­ser­va­ti­ve,

Sø­ren Pa­pe, til Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.