Sa­ra Blæ­del

BT - - INTERVIEW -

• Født 6. au­gust 1964 i København. • Dat­ter af jour­na­list Leif Blæ­del og sku­e­spil­ler An­ne­gret­he Nis­sen. • Etab­le­re­de i 1992 kri­mi­for­la­get ’ Sa­ra B’ og har blandt an­det ar­bej­det som tje­ner, jour­na­list og tv- til­ret­te­læg­ger. • Fuld­tids­for­fat­ter fra 2005. • De­bu­te­re­de i 2000 med bi­o­gra­fi­en ’ An­ne Ma­rie. Dron­ning uden ri­ge’. • De­bu­te­re­de som skøn­lit­terær for­fat­ter i 2004 med ’ Grønt støv’ – den før­ste af en ræk­ke kri­mi­nal­ro­ma­ner om kri­mi­na­las­si­sten­ten Lou­i­se Ri­ck. • Sa­ra Blæ­del har mod­ta­get fle­re pri­ser bl. a. De Gyld­ne Laur­bær ( 2015).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.