UGENS TIP Kost, der kan hjæl­pe mod ADHD

BT - - KLUMME -

• Føl­gen­de fø­de­va­rer har et stort ind­hold af mag­ne­si­um: Spi­nat, broc­co­li, hav­re­grød, avo­ca­do, re­jer, tun­fisk, hel­le­flyn­der, bru­ne ris, nød­der, ker­ner, him­ma­lay­a­salt og havsalt. • Spis grønt­sa­ger hver dag i ri­ge­li­ge mæng­der • Spis gu­le­rød­der, agurk, mand­ler, nød­der m. m. som sna­cks • Drik ri­ge­lig med rent vand hver dag Pas på med: • Kaf­fe, al­ko­hol og vand­dri­ven­de me­di­cin fø­rer til øget ud­skil­lel­se af mag­ne­si­um og der­for til et øget be­hov. Stærk kog­ning og steg­ning med­fø­rer ned­sat op­ta­gel­se, og det sam­me gæl­der for mad med et højt ind­hold af kalk, fos­for, raf­fi­ne­ret salt og pro­te­in, fx. mæl­ke­pro­duk­ter, kød, mæt­tet fedt, junk­food og so­da­vand. Man­gel på B6 vi­ta­min med­fø­rer, at vi ik­ke kan ud­nyt­te mag­ne­si­um or­dent­ligt. Mag­ne­si­um skal væ­re i let op­ta­ge­lig form, fx som ci­trat. • Mæt­tet fedt ( fra dyr, inkl. mæl­ke­fedt), fedt der er gjort fast ( f. eks. mar­ga­ri­ne) • Man­gel på vis­se vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, især zink­man­gel og mag­ne­si­um man­gel • Al­ko­hol • Stress • Tartra­zin ( E 102) el­ler Sun­set Yel­low ( E 110), der beg­ge er gu­le, syn­te­ti­ske tjæ­re­far­ve­stof­fer og bru­ges i f. eks. slik og so­da­vand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.