Få løst op

Fi­re øvel­ser, der fjer­ner al­le ’ auch’- for­nem­mel­ser i din krop fra top til tå

BT - - KROP I BALANCE -

Iden­ne uge får du et be­væ­gel­ses­flow, som løs­ner op for din krop og gør di­ne se­ner og led me­re med­gø­r­li­ge og mod­stands­dyg­ti­ge. Du kan bru­ge øvel­ses­se­kven­sen ale­ne el­ler som op­varm­ning til din øv­ri­ge træ­ning. Tag dig god tid til at udføre øvel­ser­ne – ef­fek­ten kom­mer af kva­li­tet og fo­kus på be­væ­gel­ser­ne, ik­ke af, at du jap­per dig igen­nem så man­ge gen­ta­gel­ser, som mu­ligt.

Ud­før al­le gen­ta­gel­ser af en øvel­se, før du går vi­de­re til den næ­ste. Lav he­le flowet 1- 2 gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.