Skul­dre Øvel­se 1: Arm­bar

BT - - KROP I BALANCE -

Læg dig ned på ryg­gen med ven­stre arm strakt li­ge op mod lof­tet med en let vægt i hån­den ( el­ler læg ud med en fyldt vand­fla­ske). Bøj ven­stre ben og sæt hæ­len i gul­vet. Hold ar­men strakt, mens du løf­ter ven­stre ben og kryd­ser krop­pen, så dit ven­stre knæ – og for så vidt mu­ligt ven­stre hof­te – kom­mer ned og lig­ge i gul­vet, så du nær­mest lig­ger på ma­ven. Din ven­stre arm skal for­bli­ve lodret, mens din krop og skul­der dre­jer rundt om dens ak­se. Kom tilbage til ud­gangs­po­si­tion på en indån­ding og kryds krop­pen igen på en udån­ding – gen­tag i alt 8- 10 gan­ge og der­ef­ter til den an­den si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.