Al­bu­er Øvel­se 2: Fransk pres

BT - - KROP I BALANCE -

Hold en vægtski­ve el­ler en kett­le­bell med beg­ge hæn­der op­pe over ho­ve­d­et, ar­me­ne helt om­me ved ører­ne. Pres skul­der­bla­de­ne ak­tivt ned og stræk al­bu­er­ne helt. Har du svært ved at hol­de ar­me­ne strakt el­ler få dem helt bag mod ører­ne, fo­re­stil dig, du får læn­ge­re ar­me, så­dan at du ska­ber me­re plads i skul­dre­ne. Hold skul­dre­ne og overar­me­ne helt sta­bi­le, mens du bø­jer i al­bu­er­ne og brin­ger væg­ten kon­trol­le­ret nedad. Uden at slip­pe spæn­din­gen, pres­ser du væg­ten op igen. Fo­re­stil dig, at du fra al­bu­en over­fø­rer bå­de kraf­ten ned igen­nem overar­me­ne og op igen­nem un­de­rar­me­ne – det gør dig stær­ke­re. Gen­tag 8- 12 gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.