Rygsøj­le Øvel­se 3: Bre­ak­dan­ce

BT - - KROP I BALANCE -

Start på al­le fi­re. Løft knæ­e­ne lidt op fra gul­vet. Før høj­re ben ind mod ven­stre, mens du sam­ti­digt dre­jer krop­pen sam­me vej og løf­ter ven­stre arm – så du kun støt­ter på høj­re arm. Skub dig selv ak­tivt væk fra gul­vet med høj­re skul­der og igen­nem ven­stre hæl og bal­de. Prøv at hol­de høj­re ben så strakt som mu­ligt og pa­ral­lelt med gul­vet. Hvis det er for hårdt, læg be­net ned på gul­vet i slut­po­si­tio­nen. Kom tilbage til ud­gangs­po­si­tion ved at træk­ke høj­re ben ind un­der dig igen og gen­tag til mod­sat­te si­de. Ud­før 10- 12 gen­ta­gel­ser i alt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.