Knæ + an­k­ler Øvel­se 4: An­de­gang

BT - - KROP I BALANCE -

Sæt dig på hug med hæ­le­ne i gul­vet, så vidt det er mu­ligt. Kan du end­nu ik­ke nå gul­vet med hæ­le­ne, kræ­ver det blot lidt øvel­se, hvil­ket du får her. Spred knæ­e­ne fra hin­an­den med al­bu­er­ne, gå 10- 15 kon­trol­le­re­de skridt fremad, mens du hol­der din over­krop så op­rejst som mu­ligt. Kom op og stå, ryst be­ne­ne og tag tu­ren tilbage igen. Du skal, trods nav­net på øvel­sen, ik­ke vral­te som en and, men me­re be­væ­ge dig lyd­løst og gli­den­de fremad som en ninja.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.