Duf­ten i luf­ten

BT - - BOG- FIX -

Hvis man skal bli­ve en god ba­ger, skal man øve sig i at fø­le og se, på­pe­ger Katrine Klin­ken, der er ud­dan­net kok og er­næ­rings- og hus­hold­nings­ø­ko­nom. Hen­des ny­e­ste ud­gi­vel­se er en op­da­te­ret ud­ga­ve af ’ Bør­ne­nes ba­ge­bog’, hvor der er klart op­byg­ge­de op­skrif­ter på alt fra rug­brød med sur­dej til kran­se­ka­ge og ju­le­bag, tips til de red­ska­ber, man har brug for, og an­gi­vel­ser af, hvor van­ske­lig den ene el­ler den an­den op­skrift er at gå i gang med. Politikens For­lag, 200 si­der, 225 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.