Spis med de små

BT - - BOG- FIX -

’ At op­dra­ge si­ne børn til go­de va­ner med mad er sjovt, livs­be­kræf­ten­de, men og­så su­per­hårdt ar­bej­de,’ skri­ver An­ne­met­te Feld­bæk i bo­gen ’ Madop­dra­gel­se. Om at hol­de fast, hol­de af og hol­de ud’. Bo­gen er ind­delt i for­skel­li­ge al­der­strin og er tænkt som guide og red­skab til voks­ne, der har med børn og mad at gø­re. For­fat­te­ren bygger på eg­ne er­fa­rin­ger som mor og på det, hun har lært som mad­mor og sund­heds­co­ach. For­la­get Sies­ta, 72 si­der, 149 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.