Dot Wes­sman

BT - - BOG- FIX -

• Født: 4. marts 1958 • Adres­se: København • Ti­tel: Di­rek­tør, telt­hol­der og bak­kesan­ge­r­in­de • Job: Be­sty­rer af Bak­kens Hvi­le si­den 1977 • Som for­fat­ter: Har ud­gi­vet bø­ger­ne ’ Bak­kens Hvi­les Ju­bilæums­sang­bog’ og ’ Syn­gepi­ger­ne på Dy­re­havs­bak­ken i 125 år’ • Ak­tu­el: Bak­kens Hvi­le er åben he­le som­me­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.