’’

BT - - NYHEDER - Ni­ko­laj Vil­lum­sen, En­heds­li­sten

Der er et grund­læg­gen­de de­mo­kra­tisk pro­blem med et alt for stort skel mel­lem po­li­ti­ker­nes og den al­min­de­li­ge be­folk­nings vil­kår

ves, hvis po­li­ti­ke­ren står uden ind­tægt, når den po­li­ti­ske kar­ri­e­re er slut.

» Det er jo det helt gro­te­ske i den­ne sag: Hvis det skal gi­ve me­ning med et ef­ter­ve­der­lag,

Det er Vej­le Amts Fol­ke­blad, der via ak­tind­sigt har af­slø­ret, at Carl Holst kan se frem til en ef­ter­be­ta­ling på 833.040 fra Re­gion Syd­dan­mark, selv om han er ble­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.