IL ET NYT LIV In­tet kan slå hen­de af pin­den

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 26. JULI 2015

Hel­le Thor­ning- Sch­midt er en sej kvin­de og ik­ke så­dan at slå af pin­den. Det si­ger to af hen­des næ­re ve­nin­der til BT.

De fast­slår, at hun ik­ke er en ‘ kvit­ter’ – hvad en­ten hun fort­sæt­ter på Chri­sti­ans­borg el­ler har en frem­tid på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne.

» Hvis du spør­ger mig per­son­ligt om, hvad jeg sy­nes, det si­ger om hen­de, at hun bli­ver i dansk po­li­tik, så vil jeg si­ge, at det ik­ke over­ra­sker mig det mind­ste. Hel­le er først og frem­mest en sej kvin­de – og po­li­ti­ker. Der er stort set in­tet, der slår hen­de af pin­den. Hun er hel­ler ik­ke en kvit­ter, « si­ger jour­na­list og kom­men­ta­tor An­ne­gret­he Fel­ter Ras­mus­sen.

Den man­ge­åri­ge ve­nin­de, den tid­li­ge­re tv- jour­na­list Tri­ne Gre­go­ri­us, for­tæl­ler, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt på trods af fal­det fra mag­tens tin­de, er klar til at gå de nye ud­for­drin­ger i mø­de:

Hel­le Thor­ning- Sch­midt, der i 10 år har sid­det for bor­den­den hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, skal fin­de sig en ny plads i li­vet – og i ver­den. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.